EKG. Podstawa diagnostyki w kardiologii

Pacjenci z reguły dowiadują się nagle o swych problemach z sercem. Niejednokrotnie leczą się na schorzenia od dłuższego czasu i nie zauważyli wyraźnych symptomów. Wyraźnie problemy zaczynają się pojawiać po wielu latach, w których trakcie nie ujawniają się tego typu symptomy. Pacjenci z chorobą jaką jest nadciśnienie tętnicze ze względu na przeciążenie ciśnieniowe serca mają skłonność do remodelingu tegoż mięśnia oraz zmiany fenotypu poszczególnych komórek. Po wielu latach bezobjawowego „nosicielstwa” schorzenia pacjent trafia do lekarza rodzinnego z powodu poczucia kołatania serca.

Najczęściej takim zajściom towarzyszą wahania ciśnienia tętniczego, słabości i spory niepokój. Po takim epizodzie najczęściej decydują się na wybranie się do lekarza, którym najczęściej jest kardiolog. Diagnostyka wszelkich zaburzeń rytmu serca jak również chorób towarzyszących obejmuje mnóstwo badań diagnostycznych, które umożliwiają precyzyjnie zdiagnozować jak również ustalić mechanizm powstawania tych patologicznych zaburzeń.

Warto niezwłocznie diagnozować się, albowiem zaburzenia rytmu serca mogą stać się czynnikiem ryzyka rozwoju udaru mózgu- w wyniku zaburzeń pracy tworzą się skrzeplin przyściennych, które mogą się odrywać i stawać się materiałami zatorowymi dystalnie od komór, czy też przedsionków serca. Filarem diagnostycznym w tego typu nieprawidłowości jest podstawowe, 12-odprowadzeniowe EKG, które może być wykonane ambulatoryjnie jak i stanowi jeden z punktów kontrolnych w czasie przyjęcia na oddział szpitalny.

Diagnostyka tych właśnie zaburzeń pracy serca w późniejszym czasie obejmuje również zapis 24-godzinny rytmu serca, czyli tak zwany Holter EKG. Jest to nieskomplikowane urządzenie, które dzięki trzem podpiętym do pacjenta elektrodom rejestruje czynności serca, z wyróżnieniem momentów pobudzeń dodatkowych. Następnym ważnym elementem w diagnostyce jest wykonanie próby wysiłkowej, aby określić dokładnie charakter nieprawidłowości rytmów serca i prawdopodobnych czynników wywołujących. Prócz tych badań należy również podjąć się diagnostyki biochemicznej- między innymi hormonów tarczycy, czy też VMA. W diagnostyce ewentualnych wad zastawkowych robione jest Echo serca.

Więcej informacji o EKG wysiłkowym na stronie http://dlaserca.pl/service/badanie-ekg-wysilkowe-tzw-test-wysilkowy-proba-wysilkowa/.